مشتریان

برخی از مشتریان ما

نظرات مشتریان

حمیدرضابساطچی

هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست. اینجانب حمیدرضابساطچی مدرس، نویسنده و لایف کوچ باعث افتخارم است که با مجموعه طراحی آرش هومت آشنا شدم.

شاهرخ خراسانی

شاهرخ خراسانی مدیرعامل شرکت کاراکو اولین برخورد باروی گشاده وصمیمیت مثا زدنی بسیار جذاب و اثربخش بود. بسیار امیدوارم که از این مجموعه جوان و باتجربه بهره های بیشتری ببرم.

علیرضا جوادی

اینجانب علیرضا جوادی مدیر عامل گروه سمباداز موسسه طراحی آرش هومت بازدید و از پذیرایی و رفتارمناسب پرسنل ومدیر مجموعه کمال تقدیر و قدردانی را دارم

علی نیکنام کارشناس شرکت تکنو بارش

جمعی از جوانان خوش ذوق ومتخصص درزمینه رسانه درمجموعه آرش هومت میزبان ما بودند کهدربرخورد اول احترام و گشاده رویی عزیزان و در طول صحبت سطح تخصصی این عزیزان من را جذب کرد.